ملیت امام قلی خان از زبان مدیر میراث فرهنگی منطقه آزاد قشم

هرمز انلاین:مدیر میراث فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد قشم دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار هرمزآنلاین در خصوص ملیت امام قلی خان گفت:

الله وردی خان و امام قلی خان اصلاً گرجی بودند. خیلی ها معتقدند که قشقایی اند، خیلی ها می گویند که لاری اند، خیلی ها می گویند شیرازی اند، اما این ها گرجی بودند، وارد ایران شدند و بعد شدند حکمران فارس؛ این را با توجه به مستندات تاریخی عرض می کنم، حتی یکی از نوادگان نسل پانزدهم امام قلی خان، به نام آقای سید علی شرافت مولا که آمدند قشم و من با ایشان در این زمینه صحبت کردم.

 امام قلی خان فرزند الله وردی خان، همان الله وردی خانی که سی و سه پل در اصفهان ساخت. امام قلی خان هم در فارس موقوفات زیادی از خود بجا گذاشت پل خان مرودشت، مدرسه ی خان در شیراز و خیلی موقوفات دیگر را در فارس ساخت.

چطور شد که امام قلی خان به جنگ پرتغالی ها برخاست؟ کی بود چه سالی این اتفاق افتاد؟

امام قلی خان در دوره ی شاه عباس ماموریت گرفت که بیاید و جزایر ایرانی را آزاد کند. تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۰۳۱ هجری شمسی که امام قلی خان به جنگ پرتغالی ها آمد و قشم را آزاد کرد. سازمان منطقه آزاد هر ساله در این تاریخ آیین نکوداشت امام قلی خان را در قشم برگزار می کند. خوشبختانه امسال نیز با حمایت سازمان دبیرخانه دایمی این همایش تاسیس شد.

جنگ امام قلی خان با پرتغالی ها چه مدت طول کشید؟ سه روز این جنگ به طول انجامید. ابتدا قشم و بعد هرمز و لارک را از دست پرتغالی ها آزاد کرد.

منبع:مهر