احمدی نژاد و مشایی پس از پایان ریاست جمهوری کجا می‌روند؟

تجربه بنیاد باران گویا، محمود احمدی نژاد و دوستان را به فکر ایجاد، موسسه ای مشابه، اما با نام بنیاد بهار انداخته است. بنیادی که به نظر می رسد بنا است محل گردهمایی رئیس جمهور کنونی و دوستان نزدیک وی در دورانی باشد که آنان قدرت را ترک می کنند.

«بنیاد آزادی رشد و آبادی ایران» یا همان بنیاد باران نام موسسه ای است که رئیس جمهوری پیشین ایران، پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری با همکاری چند تن از وزیران و استانداران راه‌اندازی کرد.

سیدمحمدخاتمی، محمدرضا عارف، حسن حبیبی، محمد ستاری فر، سید صفدر حسینی، جعفر توفیقی و محمد باقریان افرادی بودند که این موسسه توسعه مدار را با هدف تقویت زمینه‌های رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بالابردن سطح دانش و فناوری جامعه، توسعه منابع انسانی و پرورش نخبگان برای برنامه ریزی و مدیریت‌های راهبردی – کاربردی در عرصه‌های مختلف توسعه، بسط و نهادینه کردن آزادیهای نونی، تعمیق فرهنگ ملی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی،پاسداری از حرمت و کرامت انسان با استفاده از همه امکانات ملی و بین‌المللی تاسیس کردند.

این بنیاد که هم اکنون با هیات مدیره ای متشکل از محمدرضا عارف، هادی خانیکی،احمد مسجد جامعی،جمشید انصاری،حسن رسولی و اسداله رازانی اداره می شود. اما وب سایت این موسسه هم اکنون فیلتر شده است و اطلاعات چندی را نمی توان از فعالیت های این موسسه به دست آورد. اما با شرایطی که برای سید محمد خاتمی پس از دوران ریاست جمهوری وی پیش آمد، این موسسه با رکودی نسبی مواجه شد و به نظر نمی رسد اهداف عالیه موسسان و هیات مدیره را محقق کرده باشد.

تجربه بنیاد باران گویا، محمود احمدی نژاد و دوستان را به فکر ایجاد، موسسه ای مشابه، اما با نام بنیاد بهار انداخته است. بنیادی که به نظر می رسد بنا است محل گردهمایی رئیس جمهور کنونی و دوستان نزدیک وی در دورانی باشد که آنان قدرت را ترک می کنند.

اطلاعات چندانی درباره حوزه فعالیت بنیاد احتمالی بهار در دسترس نیست. اما به نظر می رسد این بنیاد به شرط تاسیس، همانند بنیاد باران با محدودیت مواجه نشود، چرا که با مشی اعتدالی رئیس جمهور جدید و رویکرد اصلاح طلبانه‌اش در حوزه های توسعه و فرهنگ، احتمالا احمدی نژاد و دوستانش تحرک بیشتری از بنیاد باران خواهند داشت.

شنیده شده است که برای این بنیاد ساختمانی چهار طبقه در خیابان ولیعصر هم تهیه شده و امکانات لازم هم برای فعالیت بنیاد بهار فراهم شده است.