مزایای سرمایه گذاری در منطقه ی آزادقشم!

سازمان ملل متحد مناطق آزاد را به عنوان عاملی در جهت تشویق صادرات صنعتی دانسته که در تعریف آن آمده است:

«به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق آزاد ویژه تجاری – صنعتی می‌نامند.»

 

– معافیت مالیاتی ۳۰ ساله جهت شرکت‌های فعال ثبت شده در منطقه

-‌ معافیت از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان

-‌ ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده

-‌ آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف صددر‌صد.

-‌ صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی منطقه آزاد.