تولد بیش از هزار لاک پشت پوزه عقابی درجزیره هنگام،(قشم)

از اوایل فروردین تاکنون هزار و۳۰۰ بچه لاک پشت پوزه عقابی در جزیره هنگام از تخم خارج و راهی آب های خلیج فارس شدند .

مجری طرح حفاظت از لاک پشت های دریایی پوزه عقابی جزیره هنگام در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت : از اسفند پارسال تا اواخر فروردین امسال بیش از ۲ هزار و ۵۴۱ تخم سالم از ۳۰ لاک پشت پوزه عقابی در جزیره هنگام شمارش و ۱۹ لاک پشت پلاک گذاری شد.

اقبالی افزود : مدت زمان زاد آوری لاک پشت پوزه عقابی با توجه به دمای هوا و شرایط محیطی بین ۴۵ تا ۷۰ روز است.

وی با بیان این که تولد لاک پشت ها تا اواخر خرداد ادامه دارد افزود: در فروردین پارسال از ۴۲ لاک پشت پوزه عقابی در جزیره هنگام ۲ هزار و ۱۱۰ تخم لاک پشت شمارش و ۱۸ لاک پشت پلاک گذاری شد.

در طبیعت از هر هزار بچه لاک پشت فقط یکی به ۳۵ سالگی که سن بلوغ و تولید مثل لاک پشت دریایی است می رسد که با مراقبت ها در جزیره هنگام به ۱۰ عدد در هزار افزایش یافته است .

۵ گونه از ۷ گونه لاک پشت دریایی شناخته شده در دنیا به خلیج فارس می آیند لاک پشت های دریایی نه تنها در آب های خلیج فارس بلکه در آب های سراسر دنیا با خطر انقراض رو به رو هستند . لاک پشت های پوزه عقابی به علت داشتن جلای فلزی لاکشان شکار می شوند .