پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به منتخبین شوراهای شهر

هرمز آنلاین:اسفندیار حیدری پورمهندس اسفندیار حیدری پور به مناسبت چهارمین دوره ی انتخابات شوراهای شهر و روستا به شوراهای این شهرستان تبریک عرض کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت:شوراها ژرفای مردم سالاری دینی و تاثیر اراده ی مردم در تعیین سرنوشت خودشان را باز می نمایانند و آن چه روز جمعه ی گذشته در چهارمین دوره ی انتخابات شوراهای شهر و روستا واقع شد، نمای تازه و گسترده ای را از دست های به هم پیوسته ی ایرانیان به تصویر کشید.

وی افزود:شما روستاییان و شهرنشینان جزیره ی قشم نیز هم دوش و هم سوگند با دیگر هم وطنان، در این روز به یاد ماندنی به میدان آمدید تا عمق اعتمادتان را به برگزیده گان هم خون و هم تبار خود نشان دهید و پاسدار حق مفروض خویش در اداره ی امور خرد و کلان موطن تان باشید.

اسفدیاری تصریح کرد:این مجال را برای تقدیم بهترین سپاس ها و تبریک های ام به شما مردم فهیم و نجیب قشم مغتنم می شمارم و برای برگزیده گان تان در شوراها آرزومند توفیق روزافزون ام. بی تردید 

همیاری و هم افزایی متقابل شما خوبان و اعضای محترم شوراهای شهر و روستا و سازمان منطقه آزاد، دورنمایی هر چه روشن تر و زیباتر را برای قشم، این عروس جزایر دریای فارس

ترسیم می کند.

منبع روابط عمومی منطقه ازاد