فناوری جدید برای حذف صدای باد حین برقراری تماس‌های تلفنی

فناوری جدید شرکت NEC این امکان را فراهم می‌کند تا در فضاهای باز تماس‌های تلفنی با صدای مناسب انجام شوند و تصاویر ویدیویی با صدای قابل قبول ذخیره شوند.

گزارش هرمزآنلاین از هرمز ، شرکت NEC از ساخت فناوری جدیدی خبر داده است که می‌تواند صدای باد در محیط‌های باز را حین برقراری تماس‌های تلفنی، گرفتن تصاویر ویدیویی و دیگر فضاهای مشابه از بین ببرد و فقط صداهای اصلی را حفظ کند.

این شرکت توضیح داد که فناوری یاد شده این امکان را فراهم می‌کند تا در فضاهای باز تماس‌های تلفنی با صدای مناسب انجام شوند و تصاویر ویدیویی با صدای قابل قبول ذخیره شوند و صدا باد و دیگر صداهای اضافی در شرایطی مانند سخنرانی به طور کامل از میان برداشته شود.

علاوه بر این همچنین گفته شده است که صداهای ناشی از وزش باد در هنگام ضبط تصاویر ویدیویی می‌توانند اختلالاتی را به وجود آورد که این فناوری جدید آن‌ها را حذف می‌کند.

این راهکار جدید به گونه‌ای تعریف شده است که می‌تواند صداهای میکروفون را در طیف خاص فرکانسی شناسایی کند و فقط روی آن‌ها تمرکز نماید.

البته باید توجه داشت که این روش اشکالاتی را هم در بر دارد. به عنوان مثال، فناوری یاد شده به‌جز صداهای اضافی محیط هر صدای دیگری که در این طیف فرکانسی تولید شوند حذف می‌کند و در نتیجه باعث می‌شود که یک صدای غیرواقعی به گوش برسد.