شهروندقشمی:با انگشت کوچکم سرنوشتم را رقم میزنم.

 

۲۴روزی که می‌توانیم ثابت کنیم سرنوشت این کشور با حضور من و تو، با جمع “ما” پای صندوق‌های رای رقم می‌خورد.

 

زارعی در گفتگوبه خبرنگار هرمزآنلاین اظهار کرد:مشارکت مردم درفراگردها؛تصمیم گیری های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی در سرنونشت کشورایران تاثیر می گذارد.

 

زارعی در ادامه بیان کرد:مردم ایران اگرچه از اقوام وصلایق مختلف هستندولی در ۲۴ خرداد با انگشتهای جوهری خود

 حماسه ای می آفرینند که که دشمنان انگشت در دهان می مانند این نشانه اتحادوهمدلی مردم ایران است.

وی درپایان تصریح کرد:ما باوجود رهبری فرزانه،مدیر ومدبر تا آخرین نفس از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کنیم دشمنان باید بدانند مردم ایران آنقدر قدرت واقتدار دارند.که با یک انگشت جوهری استکبار جهانی را محومی کنند.