تولد بچه ای بایک سر و دو بدن

در اتفاقی نادر یک زن ۳۶ ساله عربستانی دوقلوی به هم چسبیده که دارای یک سر و یک سینه ، چهار دست و چهار پا بود به دنیا آورد اما دو قلو ها یک ساعت پس از تولد جان دادند.

صراط::پس از آن که پزشکان معالج مادر این فرزندان ناقص الخلقه، در بیمارستان الرس به وضعیت بحرانی مادر پی بردند یک تیم پزشکی مجهز برای نجات جان وی وارد عمل شد، با تلاش تیم پزشکی فرزند ناقص الخلقه متولد شد اما کودکان پس از یک ساعت جان دادند .

مادر هم پس از سه روز بستری در بیمارستان سلامتی خود را بازیافت