گروکشی

گروکشی قطر با کارت ایران
تیر ۸, ۱۳۹۲

گروکشی قطر با کارت ایران

دکتر مسعود اسداللهی، تحلیل گر مسائل خاورمیانه در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است قطر درصدد است با طرح پیشنهاد همکاری ایران و شورای همکاری خلیج فارس برای تامین امنیت منطقه، موضع خود را در مقابل عربستان تقویت کند.

برو بالا