کارگران هرمزگانی

تجمعات گسترده کارگران هرمزگانی به سیاست های اقتصادی دولت تدبیر
مهر ۱۷, ۱۳۹۵

تجمعات گسترده کارگران هرمزگانی به سیاست های اقتصادی دولت تدبیر

استان هرمزگان با بهره مندی از موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و وجود صنایع بزرگ سال هاست به عنوان قطب اقتصاد کشو رو دروازه تجارت ایران مشهور است؛ در سال های اخیر با وجود تحریم های غرب و محدودریت های اقتصادی این استان نقش خود را در اقتصاد کشور همچنان بررنگ اجرا کرده بر اساس […]

برو بالا