کارگاه لنج سازی

صنعت لنج سازی در جزیره قشم
بهمن ۸, ۱۳۹۵

صنعت لنج سازی در جزیره قشم

لنج ها از دیرباز به دست هنرمندان سخت کوش محلی هرمزگان ساخته شده است. درحال حاضر بیش تر قایق ها، لنج های ماهی گیری، موتور لنج های باری و مسافربری مورد استفاده مردم به دست استادکاران و کارگران قشمی ساخته می شوند. پیشه صنعت لنج سازی در قشم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده […]

برو بالا