پیرمرد جارو فروش قشمی

مستند احمد نوروز پیرمرد جارو فروش قشمی
خرداد ۶, ۱۳۹۶

مستند احمد نوروز پیرمرد جارو فروش قشمی

احمد نوروز پیرمرد ۸۴ ساله از کار افتاده  قشمی که برای تامین معاش خود مجبور است با ویلچر ۴ ساعت را تا بازار برای فروش جارو طی کند. او همه سختی ها را تحمل می کند اما دستش را جلو کسی دراز نمی کند

برو بالا