يوسف باشتين

آب رسانی به روستاهای قشم بدون حمایت مالی امکان پذیرنیست
شهریور ۱۷, ۱۳۹۲

آب رسانی به روستاهای قشم بدون حمایت مالی امکان پذیرنیست

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان قشم گفت:آب رسانی به روستاهای قشم بدون حمایت مالی امکان پذیرنیست .

برو بالا