هرمزانلاينچ

شهریور ۵, ۱۳۹۲

قاچاق سوخت درقشم جان دو برادر را گرفت

قاچاق سوخت مردم روستاهای قشم را به عزا در آورد یک ماشین  حامل سوخت قاچاق با چهارسرنشین در حوالی فرودگاه  شهرستان قشم که دو نفر آنها برادر بودند از جاده منحرف شد و ۴ کشته  به جا گذاشت .

برو بالا