هتل

مشخصات هتل های جزیره قشم به همراه شماره تلفن
بهمن ۸, ۱۳۹۵

مشخصات هتل های جزیره قشم به همراه شماره تلفن

مشخصات هتل های جزیره قشم به همراه شماره تلفن نشانی تلفن تعداد تخت تعداد اتاق ستاره نام هتل  کیلومتر ۵ جاده تولا ۵۲۴۴۳۳۰-۷ ۴۲۰ ۱۳۵ ۴ خلیج فارس  شهرک سام و زال ، ورودی اول و دوم ۵۲۴۴۳۶۶ ۱۰۷ ۴۳ ۳ گروه هتل های کیمیا  چهار راه پردیس ، خیابان فلسطین ۵۲۴۱۲۱۳-۲۰ ۲۰۰ ۷۰ ۳ […]

برو بالا