نوروزصياد

آئین های به یادگار مانده در حال فراموشی/جشنی که قدمت  ۶۰۰ ساله در قشم دارد برگزارنشد
مهر ۱۰, ۱۳۹۲

آئین های به یادگار مانده در حال فراموشی/جشنی که قدمت ۶۰۰ ساله در قشم دارد برگزارنشد

خبری تحلیلی از خبرنگارافتخاری هرمزآنلاین  با اسم مستعار ممتد:جریان از این قرار است که بعضی از مسئولین ما به قول معروف خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب دشمن می ریزند

برو بالا