نظام

۲۰ دانستنی درباره وزارت اطلاعات
تیر ۶, ۱۳۹۲

۲۰ دانستنی درباره وزارت اطلاعات

آیا می‌دانید؟ ارسال اخبار امنیتی به موقع به ستاد خبری وزارت اطلاعات، ثمرات ارزشمندی را برای نظام ج .ا.ا به همراه دارد.

برو بالا