نارضایتی بازاریان قشم

نارضایتی بازاریان قشم از رکود بازار و دولت تدبیر و امید
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶

نارضایتی بازاریان قشم از رکود بازار و دولت تدبیر و امید

رکود بازار های قشم و نارضایتی بازاریان از وضعیت خرید مردم و وضعیت اقتصادی کشور

برو بالا