ميدان آزادي قشم

حدس بزنید جایزه بگیرید
تیر ۲۶, ۱۳۹۲

حدس بزنید جایزه بگیرید

چند سالی است پروژه بزرگی با مبلغ ???????????? ریال که باعث گمانه زنی زیادی بین مردم شده است در شهر قشم ساخته شده است ولی با وجود این حرف ها هدف امروز هرمز آنلاین چیز دیگری است مسابقه هوش هرکس بتواند بگوید مفهوم و معنایی این پروژه چیست جایزه دارد

برو بالا