مهدمبین قشم

مدیر مهد مبین : آموزش قرآن به شیوه های نوین در مهدمبین قشم اجرا می شود
شهریور ۱۹, ۱۳۹۲

مدیر مهد مبین : آموزش قرآن به شیوه های نوین در مهدمبین قشم اجرا می شود

  مدیر مهد کودک و مهد قرآن مبین قشم گفت : در سال تحصیلی جدید شیوه های جدید آموزشی در برنامه های آموزشی مهدمبین قرار دارد

برو بالا