منطقه ي آزادقشم

منطقه آزاد قشم ظرفیت بالایی برای استفاده از روشهای آینده نگاری دارد
تیر ۷, ۱۳۹۲

منطقه آزاد قشم ظرفیت بالایی برای استفاده از روشهای آینده نگاری دارد

مدیر مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران گفت: منطقه آزاد قشم ظرفیت های بسیار بالایی برای استفاده از روش های آینده نگاری جهت ترسیم فردای بهتر برای این منطقه را داراست.

برو بالا