منطقه ازدقشم

بزودی سرمایه گذاران و بانک های خارجی درقشم فعالیت می کنند
مهر ۴, ۱۳۹۲

بزودی سرمایه گذاران و بانک های خارجی درقشم فعالیت می کنند

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جزیره قشم را برای ورود سرمایه گذاران و تاسیس شعب بانک های خارجی مهیا می کنیم

برو بالا