منافقين

خرداد ۳۰, ۱۳۹۲

۳۰ خرداد و خیانت‌های منافقین

منافقین در طول ۳۲ سال گذشته با اقدامات ضد انسانی و ترورهای کور خود نه تنها در نزد ملت ایران بلکه در میان سایر ملت‌های آزادیخواه منفور شده‌اند؛ به‌طوری که حتی در میان حامیان دیروز و امروز خود نیز جایی ندارند.

برو بالا