مشکلات قشم

دولت با گزینه های سرشماری آمار بیکاران را کاهش می دهد
مهر ۲۹, ۱۳۹۵

دولت با گزینه های سرشماری آمار بیکاران را کاهش می دهد

نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت: دولت  در سرشماری سال ۹۵ برای اشتغال گزینه هایی را انتخاب کرده  که به هر نحوی افراد را دارای شغل  نشان می دهد  و این در حالی است که در هر خانواده تعدادی از افراد بی کار هستند. احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در  شورای […]

برو بالا