مشيري

خیرین به داد مردم قشم برسند!!!
دی ۱۴, ۱۳۹۲

خیرین به داد مردم قشم برسند!!!

قشم شهری بایکصد و سی هزار جمعیت و بیمارستانی که حتی سردخانه برای نگهداری اموات ندارد!!! وجود بی برنامگی در سال های بعد از تاسیس منطقه آزاد قشم درسال ۱۳۶۹!!! هرجا امانت ضایع شود و هدایت امور به نااهلش سپرده شود، مردم با مشکل مواجه می شوند!!! امروز  درآمد سازمان به شدت کاهش یافته!!! ثوابی بالاتر از ثواب ساخت […]

برو بالا