مسجد کوفه

عزاداری قشمی ها در مسجد کوفه
آبان ۶, ۱۳۹۷

عزاداری قشمی ها در مسجد کوفه

عزاداری قشمی ها در مسجد کوفه پیاده روی اربعین سال ۱۳۹۶.

برو بالا