مسئولين قشم

دعوت بهزیستی از ادارات برای بهبود وضعیت زندگی مددجویان
مرداد ۳, ۱۳۹۲

دعوت بهزیستی از ادارات برای بهبود وضعیت زندگی مددجویان

اداره بهزیستی شهرستان قشم با دعوت از مسئولین و روئسای ادارات و نهادهای دولتی به بررسی درجهت بهبود زندگی مددجویان تحت پوشش خود اقدام کرد.

برو بالا