مد

کشف حجاب به بهانه مد
مرداد ۱۴, ۱۳۹۲

کشف حجاب به بهانه مد

ترویج برهنگی و از بین بردن پوشش عفیفانه چند سالی است که در سطح شهرها بسیار به چشم میخورد با نزدیک شدن به فصل تابستان شاهد حضور دختران وزنانی در سطح جامعه هستیم که با پشت پازدن به اعتقادات ارزشها وهنجارها وفرهنگ جامعه لباسهای مبتذل وتحریک کننده ای برتن کرده وگستاخانه در سطح شهر جولان […]

برو بالا