مدیر برق قشم

اجبار به ۱۶ ساعت کار کارکنان امور اتفاقات برق قشم
آبان ۱۶, ۱۳۹۵

اجبار به ۱۶ ساعت کار کارکنان امور اتفاقات برق قشم

۱۵ نفر از کارکنان امور اتفاقات برق قشم نسبت به بی عدالتی و افزایش ساعات کاری توسط مدیر اداره برق قشم اعتراض کردند. این اعتراض در حالی شکل گرفت که زارع پور مدیر اداره برق قشم آنها را مجبور کرده تا به بهانه اینکه نیروی پیمانکاری هستند باید روزانه ۱۶ ساعت  کار کنند یا با […]

برو بالا