محمد جوادیان زاده

سیاسی کردن خبرهای حقوقی توسط مدیر سازمان منطقه آزاد قشم
دی ۱۳, ۱۳۹۵

سیاسی کردن خبرهای حقوقی توسط مدیر سازمان منطقه آزاد قشم

سایت روابط عمومی منطقه آزاد قشم خبری تحت عنوان ” برگشت ۱۳هزار میلیارد ریال از دارائی های دولت درقشم / ۱۵ میلیون مترمربع زمین در قشم آزادسازی شد” را در پرتال خبری خود منتشر کرده است که در آن به یک رویداد حقوقی توسط مدیر حقوقی سازمان اشاره شده است و جالب اینجاست که مدیر […]

برو بالا