مالك يزدان پناه

نظام صنفی کشاورزی شهرستان قشم تشکیل شد
مهر ۲۳, ۱۳۹۲

نظام صنفی کشاورزی شهرستان قشم تشکیل شد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قشم از تشکیل نظام صنفی کشاورزی این شهرستان و انتخاب هیات مدیره آن خبر داد.

برو بالا