قاچاق سوخت در قشم و معضلات اجتماعي

قاچاق سوخت و طغیان نو کیسه ها با پول های باد آورده
تیر ۱۹, ۱۳۹۲

قاچاق سوخت و طغیان نو کیسه ها با پول های باد آورده

شناخت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای نقش مهمی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها دارد. بسیاری از مسائل اجتماعی ظرفیت تبدیل شدن به تهدیدهای اجتماعی و به دنبال آن گسست نظام های اجتماعی را دارد. وجود آسیب های اجتماعی پنهان و زیر پوستی در شهر و افزایش این آسیب ها طی سال […]

برو بالا