فرحناز شهنوازی

کانون پرورش فکری در قشم غریب واقع شده است
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

کانون پرورش فکری در قشم غریب واقع شده است

دوران کودکی در زندگی انسان از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این دوران می‌توان بنای یک زندگی سالم و سعادتمندانه را پی‌ریزی کرد و از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری نمود. استعداد افراد تحت تاثیر عواملی چون محیط، آموزش، ویژگیهای وراثتی و ژنتیکی، خانواده، دوستان، امکانات و دهها فاکتور دیگربا یکدیگر متفاوت بوده […]

برو بالا