عوارض ورودی و خروج مسافر

 اخذ عوارض ورودی از قشموندان براساس کدام منطق
بهمن ۲۶, ۱۳۹۶

 اخذ عوارض ورودی از قشموندان براساس کدام منطق

طی هفته گذشته از ۱۷ تا ۲۳ بهمن ، سازمان منطقه آزاد قشم از محل دریافت عوارض ورودی بندر پهل توانست مبلغ ۹,۳۴۱,۹۲۳,۰۰۰  ریال درآمد کسب کند . از این مبلغ  ۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰   ریال مربوط به هزینه های دریافتی از قشموندان است که حدود ۳ درصد از درآمد حاصله را شامل می شود. حال جدا از […]

برو بالا