عبدالجواد کمالی

پس از نیروهای خدماتی نوبت مدیران بومی منطقه آزاد قشم رسید
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵

پس از نیروهای خدماتی نوبت مدیران بومی منطقه آزاد قشم رسید

تغییرات مدیران سازمان منطقه آزاد قشم  عبدالجواد کمالی  مدیر کل گردشگری منطقه آزاد جای خود را به سیدمحمد امین جعفری داد . قبل از این مجید حاجی زاده مدیر فناوری سازمان تودیع و به جای وی محمد رضا عباسی در این پست منصوب شده بود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص علت جابجایی عبدالجواد کمالی گفته […]

برو بالا