شيخ عبدالرئوف نحوي

مدیرحوزه علمیه اهل سنت قشم: حوادث مصرحاصل نداشتن رهبری الهی است
شهریور ۲۳, ۱۳۹۲

مدیرحوزه علمیه اهل سنت قشم: حوادث مصرحاصل نداشتن رهبری الهی است

   مدیرحوزه علمیه کمالیه اهل سنت قشم : انقلاب مصربه دلیل نداشتن رهبری الهی درحال مصادره شدن توسط آمریکا است .

برو بالا