شوراي روستاها

منتخبین شورای روستاها برای توسعه روستاها بهترین برنامه‌ها را برگزینند
شهریور ۱۲, ۱۳۹۲

منتخبین شورای روستاها برای توسعه روستاها بهترین برنامه‌ها را برگزینند

بخشدارمرکزی شهرستان قشم گفت: منتخبین شورای روستاها برای توسعه شهر بهترین برنامه‌ها را برگزینند

برو بالا