شوراي اداري

شمس اردکانی:کلیدپیشرفت مناطق آزاد تجارت است
مهر ۲۷, ۱۳۹۲

شمس اردکانی:کلیدپیشرفت مناطق آزاد تجارت است

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کلیدپیشرفت مناطق آزاد تجارت است

فرماندارقشم:مدیران گذشته منطقه آزاد وظایف خودرا به فراموشی سپرده بودند
مهر ۲۷, ۱۳۹۲

فرماندارقشم:مدیران گذشته منطقه آزاد وظایف خودرا به فراموشی سپرده بودند

فرماندارقشم گفت: مدیران گذشته منطقه آزادقشم وظایف خودرافراموش کرده وحاشیه ها رادراولویت کاری خودقراردادند

امام جمعه قشم: غدیراتحاد بین مسلمانان است
مهر ۲۳, ۱۳۹۲

امام جمعه قشم: غدیراتحاد بین مسلمانان است

امام جمعه قشم گفت: غدیرخم نقطه وحدت واشتراک همه ی مسلمانان است

برو بالا