دفتر خبری

فرمان صدا وسیما در دستان منطقه آزاد قشم
مهر ۱۳, ۱۳۹۵

فرمان صدا وسیما در دستان منطقه آزاد قشم

چندی است که دفتر خبری صدا و سیما در قشم تعطیل شده و خبری نه از خبرنگار آن  و نه از خبرهای قشم در صدا وسیماست . هر چند که تهیه خبر صدا و سیما در شهرستانها را خبرنگاران آزاد آن انجام می دهند و جنس خبرهای آن بیشتر از جنس نه سیخ بسوزد نه […]

برو بالا