دستگیری

سازمان بازرسی یا باید از حسین فریدون عذر خواهی کند یا او را دستگیر کند
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

سازمان بازرسی یا باید از حسین فریدون عذر خواهی کند یا او را دستگیر کند

نماینده سابق مجلس گفت: گزارشی به دست ما رسیده است که دولت یکی از نهادها را اجبار کرده است که از صندوق بازنشستگی همان نهاد، مبلغی را که مدیر فاسد محکوم شده است را به حساب او واریز کند تا او هم آن مبلغ را به خزانه واریز کند که اگر این موضوع اثبات شود […]

برو بالا