جزیزه هرمز

اگر شهید نبود جامعه آرامش و امنیت نداشت
اسفند ۱۶, ۱۳۹۲

اگر شهید نبود جامعه آرامش و امنیت نداشت

اگر شهید نبود جامعه آرامش و امنیت نداشت امام جمعه هرمز : اگر شهید نبود جامعه آرامش و امنیت نداشت و امکان بروز و تولید علم نبود .شهید مقام بالایی دارد و منطق آن دمیدن روح در اندام مرده ارزش های انسانی است.

برو بالا