تيم آرش

آرش قهرمان تیمهای فوتبال زیر ١١ ساله های قشم شد
تیر ۱۸, ۱۳۹۲

آرش قهرمان تیمهای فوتبال زیر ١١ ساله های قشم شد

  مقام های زیر ۱۱  سال فوتبال قشم توسط هیئت فوتبال جزیره قشم  به شرح ذیل اعلام شد :   آرش قشم : قهرمان    وحدت خلیج فارس: نایب قهرمان    هفده شهریورکووه :  سوم    شاهین قشم : چهارم 

برو بالا