تریلر

واژگون شدن تریلر در جاده سلخ
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

واژگون شدن تریلر در جاده سلخ

یک دستگاه تریلر در جاده سلخ واژگون شد . این جاده دارای نقاط حادثه خیز است که تا کنون در خصوص رفع آن اقدامی نشده است.

برو بالا