بیمارستان پیامبر اعظم

آقایان شبکه بهداشت و درمان هرمزگان چشم از روی سازمان منطقه آزاد قشم بردارید
مهر ۱۸, ۱۳۹۵

آقایان شبکه بهداشت و درمان هرمزگان چشم از روی سازمان منطقه آزاد قشم بردارید

روزی که بنای بیمارستان پیامبراعظم (ص) نهاده شد سازمان منطقه آزاد قصد داشت تمام مسایل این بیمارستان را در اختیار بگیرد اما دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مدیریت دکتر محمد شکاری از خارج شدن این بیمارستان از تحت نظارت آنها جلوگیری کردند و نگذاشتند این بیمارستان تحت مدیریت سازمان منطقه آزاد اداره شود ، اما […]

برو بالا