بدعتی

بدعتی خطرناک!
دی ۶, ۱۳۹۳

بدعتی خطرناک!

به یمن فراگیری رسانه ها و شبکه های اجتماعی,اخبار هم به سرعت منتقل میشوند شاید ۳۰ سال پیش ,اگر اتفاقی در شهرستان مجاور ما رخ میداد حداقل یک ماه طول میکشید تا خبر را بشنویم اما امروزه رسانه ها ,بر زمان چیره گشته اند و زمان را مقهور قدرت خود کرده اند.همانطور که میدانیم خبر […]

برو بالا