بارندگي قشم

بارش باران دل مردم قشم را شاد کرد
آبان ۲۶, ۱۳۹۲

بارش باران دل مردم قشم را شاد کرد

شهروندان قشمی نزول رحمت الهی را شکر گذار شدند . گزارش تصویری از بارندگی قشم

برو بالا