بارش باران

آب گرفتگی بازار قدیم قشم در اولین بارش پائیزی ۹۸
مهر ۱۳, ۱۳۹۸

آب گرفتگی بازار قدیم قشم در اولین بارش پائیزی ۹۸

اولین بارش پائیزی سال ۱۳۹۸  با آب گرفتگی بازار قدیم قشم  و خسارت مالی به کسبه این بازار همراه بود . متولیان امر هنوز نتوانسته اند راه حلی را برای این مشکل که هر ساله در این بازار اتفاق می افتد ، پیدا کنند.

برو بالا