امام جمعه قشم :جهل ريشه دين گريزي انسانهاست

امام جمعه قشم :جهل ریشه دین گریزی انسانهاست
آبان ۲۴, ۱۳۹۲

امام جمعه قشم :جهل ریشه دین گریزی انسانهاست

امام جمعه قشم در خطبه نماز جمعه  این هفته  عنوان کرد : علت اینکه بعضی از انسانها از دین که ریشه فطری در وجود انسان دارد می گریزند این است که زیبایی های دین برای آنها بازگو نشده است و در جهالت به سر می برند.

برو بالا