استاندار هرمزگان

نجات بیمار یا تبلیغ برای استاندار هرمزگان
مهر ۱۱, ۱۳۹۵

نجات بیمار یا تبلیغ برای استاندار هرمزگان

گاهی وقت ها برای بزرگ جلو دادن افراد ممکن است دست به هرکاری بزنیم ، اگر به واقعیت ماجرا پی ببریم از بیان برخی حرفها شرمنده می شویم چرا که واقعیت این قضیه چیزی جز تاسف برای مسولان استان هرمزگان ندارد ، مسولانی که به جای حل مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله در […]

برو بالا