اردوی جهادی

اقدام جهادی بسیج جامعه پزشکی و بسیج دانشجویی در روستاهای جزیره قشم
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

اقدام جهادی بسیج جامعه پزشکی و بسیج دانشجویی در روستاهای جزیره قشم

اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی واحد بین الملل آزاد قشم و بسیج جامعه پزشکی قشم  در روستاهای محروم شهرستان قشم(کانی،مرادی و درکو)برگزار گردید. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان قشم در این خصوص گفت: گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی واحد بین الملل آزاد قشم پس از بررسی شرایط و موقعیت مناطق […]

برو بالا